Leden 2011

vlkodlaci a vlkodlaci

20. ledna 2011 v 16:33 | vkodlak01


Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázekahojky sb

14. ledna 2011 v 15:36 | vkodlak01
ahojíík sb tak ještě jednou prosím chodte tak natento blog pls tady
nechci vás prudit a le prosím


tak papíík
Obrazekváš vlkodlak01

mam nový blog

12. ledna 2011 v 16:45 | vkodlak01
ahojík sb tak sem se rozhodla žesi udělam další blog tak sem si ho udělala najdete mě i na blogu hafik20.blog.cz
proto sem moc nechodila na blog

tak papíík
Obrazekváš vlkodlak01

o vlkodlacích

9. ledna 2011 v 17:26 | vkodlak01
Medicína hledá vysvětlení
V 16. a 17. století patřila víra v existenci vlkodlaků k nejrozšířenějším pověrám v Evropě. Stala se dokonce i součástí víry v upíry, kdy byli lidé přesvědčeni o tom, že upír na sebe může brát vlčí podobu. Snadněji pak útočil na svou oběť skokem na hrdlo, aby mohl lépe pít lidskou krev. Problematika vlkodlactví je však mnohem složitější, než by se na první pohled zdálo…
DUCHOVNÍ ARCHETYP MINULOSTI?

Klademe-li si otázku, jak víra ve vlkodlaky vlastně vznikla, záhy zjistíme, že odpověď není vůbec jednoduchá. Vlkodlactví totiž obsahuje velmi výrazné faktory náboženské, sociologické i kriminologické, přičemž každý z nich působil uvnitř tehdejší středověké společnosti velice dlouho. Víra ve vlkodlaky tak byla výslednicí určitého společensky působícího procesu, kde hlavní roli sehrávala nevzdělanost, náboženské tmářství a částečně i jisté kultovní historické dědictví, sahající hluboko do minulosti. Už v prehistorickém stádiu vývoje lidských dějin symbolizoval vlk, jinde šakal nebo kojot, smrt. Tehdy si pravěcí lidé, nahánějící zvěř v tlupách, všimli, že stejným způsobem loví kořist i vlci ve smečkách a zpravidla vždycky úspěšně. Právě tady lze vysledovat stopy po rituálech, při nichž lidé doby kamenné navlékali na sebe před lovem vlčí kůže v naději, že jim to pomůže k úspěchu. Někteří dokonce ve vlčích kůžích i lovili. Ta absorbovala lidský pach a bylo tak možné snáze se ke kořisti přiblížit. Vlk se později stával mezi prvobytně pospolnými kmeny i rodovým znamením a byl vzýván jako přírodní božstvo. Koneckonců, v Evropě patřili vlci až do hlubokého středověku k nejrozšířenějším a nejnebezpečnějším šelmám.

Vlk, respektive šakal patřil i k významným božstvům staroegyptské civilizace. Bůh se šakalí hlavou Anúbis byl i zde bohem smrti a podsvětí, jeho vzývání bylo spojeno s kněžskými rituály, připomínajícími pozdější černou magii. Vlk stojí i na počátku římské civilizace. Byla to slavná římská vlčice, která podle staré pověsti odkojila legendární zakladatele Říma, Romula a Rema. I u starých Germánů byl vlk významným atributem boje a války. Lidé vypozorovali, že když tato šelma zaútočí, téměř nikdy se nevzdává. Pozornosti jistě neunikla ani inteligence těchto zvířat, která svou kořist napadají většinou až ve chvíli, kdy si jsou jistá svou převahou.

Vlk, ve spojení s krutostí, násilím a smrtí, tak vždy patřil mezi nejvýznamnější symboly nejstarších náboženských představ lidí. Dalo by se říci, že to byl velice výrazný duchovní archetyp lidské civilizace už v raných etapách jejího vývoje, byť se většinou nejednalo o symboliku právě pozitivní, a u některých pohanských národů bývaly vlčí rituály dokonce spojovány s krvavými lidskými obětmi. Nástup křesťanského náboženství však zdaleka neznamenal vymýcení starých pohanských zvyků, tradic a rituálů. Pohanské představy o démonech a tajemných silách přírody dál přetrvávaly a získávaly nový rozměr v alchymii a okultismu. Právě 16. století bylo érou nového vzepjetí magie, díky přechodnému, renesančnímu uvolnění duchovního života feudální společnosti, které přervalo dogmatický úzus dosud asketicky pojímaného křesťanství. Sama církev se zmítala v té době ve vážných problémech, které měly svůj vnější výraz v nástupu protestantského reformismu a věroučných sporech. Proto se hledaly nové cesty, jak proniknout do tajemství lidského bytí, přírody i božích zákonů. Alchymie, magie a další okultní praktiky byly jednou z takových cest, ruku v ruce s rostoucí pověrčivostí.

Bylo by ovšem mylné se domnívat, že církev stála zcela stranou tohoto procesu rostoucího zájmu o tajemno všeho druhu. Svým způsobem se tohoto boomu sama účastnila. Vyhlášením boje s čarodějnictvím v duchu nechvalně proslulého spisu Kladivo na čarodějnice se především katolická církev staví do pozice strážce křesťanské víry. Tento boj je zároveň součástí jejího vlastního boje za nové duchovní sjednocení křesťanstva i obnovou jejích otřesených mocenských pozic a návratu ke stavu, kdy byla jedinou duchovní společenskou silou, kterou sice nikdy být nepřestala, ale ztratila svou dřívější razanci v tvorbě a ovlivňování náboženského života, jenž plynul svou vlastní setrvačností. Vrcholní představitelé kléru věděli, jak mocná je lidská pověrčivost, vždyť i mnozí církevní hodnostáři byli v jejím zajetí a nyní ji hodlali využít ve svůj prospěch. V rámci boje s čarodějnictvím bylo totiž možné se zároveň vypořádat s heretiky, odpadlíky a vůbec se všemi, kdo inklinovali k volnomyšlenkářství, či praktikovali takové způsoby jednání, jež církev považovala vždycky za škodlivé a nežádoucí. Mělo to jednu výhodu. O tom, kdo je kacíř, čaroděj, nebo čarodějnice, měla rozhodovat církev sama. Mohla se tak zbavovat všech svých skutečných i domnělých protivníků. A hysterie, rozpoutaná mezi nevědomými lidmi, jí v tom byla výtečným pomocníkem.


ahojky pomocte jednomu blogu

8. ledna 2011 v 19:10 | vkodlak01 |  sb
ahojky sb prosím spřátelte se s tímto blogem anetaruzicka.blog.cz a prosím pomocte jí z blogem třeba jak tam dát rubriky prosím je to moje nejlepší kamarádka jako vi ste moje nejlepší sb

má blog o útulku a tak


jen sb

děkuji

něco o koních

6. ledna 2011 v 16:14 | vkodlak01
ahojky sb tu něco o koních

arabský plnokrevník

původ
Arabský plnokrevník pochází ze severní Afriky a okolního Východu - zejména z Egypta. Arabským plnokrevníkem nazýváme pouze ty koně, kteří prokazatelně pocházejí z arabských koní importovaných z těchto oblastí.
hůlková výška
144-155cm
zbarvení
Arabští plnokrevníci jsou hnědáci, ryzáci nebo bělouši, vzácněji vraníci. Bílé odznaky na nohách a na hlavě jsou časté.

charakter

Arabští plnokrevníci jsou velmi inteligentní a vynikající vytrvalci. Jsou známí svým ohnivým temperamentem.

exteriér

Hlava je nejnápadnější znak araba. Je poměrně krátká, široká v čele a úzká v nosní partii. Nozdry jsou široké, velmi jemné a citlivé, profil hlavy je konkávní. Hlava je díky této konkávní linii výborným příkladem takzvané štičí hlavy. Malé a špičaté uši se skoro dotýkají, oči jsou široce otevřené a velmi expresivní. Charakteristický je také ladně klenutý krk a relativně široká hruď. Postoj nohou bývá někdy slabší stránkou. Arabští koně mají vysoko nasazený ocas, který nosí v nápadném vysokém oblouku. Přestože je arab dobře osvalený kůň, neváží více než 500 kg.

chody

chody

Arabský plnokrevník je známý svými elegantními pohyby, které vyniknou zejména ve cvalu. V klusu se arab pohybuje velmi harmonicky a uvolněně. Krok není zrovna nejsilnější stránkou tohoto plemene.

zajímavosti

Existenci arabského plemene zmiňují prameny staré více než pět tisíc let. Mnoho moderních teplokrevných plemen je často přes anglického plnokrevníka ovlivněno arabskou krví. Arabští koně se dnes chovají po celém světě. Tak, jak se dá předpokládat u plemene, které se po staletí vyvíjelo a udrželo v tvrdých podmínkách pouště, je arabský kůň velmi odolný a vytrvalý. Lidová pověst praví, že sám Alláh stvořil tohoto koně z jižního větru. Prorok Mohamed kázal udržet toto plemeno čisté. Staří Řekové byli přesvědčeni, že bůh moří Poseidon vykouzlil zvíře z mořských vln. Ať už to bylo jakkoliv, již od pradávna jsou lidé přesvědčeni o výjimečnosti arabského koně.

http://lisajkasmrtihlavka.webgarden.cz/image/1722008americký klusák
Dříve každá země, kde vzkvétaly klusácké závody, dovážela toto americké plemeno ke zlepšení svých vlastních klusáků a mimochodníků. Je ale velmi zvláštní, že zakladatelem amerického klusáka byl hřebec- anglický plnokrevník Messenger, který nikdy nezávodil v zápřeží. V Americe působil jako plemeník 20 let, nejdříve připouštěl jen plnokrevné klisny, ale později i klisny ostatních plemen.

První plemenná kniha klusáků byla vytvořena v roce 1781 a pojem standardbred o osm let později. Znamená to, že kůň musí překonat 1 míli (1,6km) standardní rychlostí za 2min 20s, pokud chce být zapsán do plemenné knihy. Tento čas se s narůstající kvalitou klusáků musel postupně snižovat. Když vše shrneme, můžeme říci, že dnes standardbredi závodí jak v klusu (= diagonální krok), tak v mimochodu (= laterální chod). Tyto chody jsou pro ně přirozené a hlavně ve volnosti jim často dávají přednost např. před cvalem.

Americký klusák měří 142-163cm. Objevují se u něj všechny barvy, především hnědá. Ve srovnání s anglickým plnokrevníkem je stejně jako francouzský klusák méně ušlechtilý, ale mohutnější s delším hřbetem a kratšíma nohama. Plece jsou samozřejmě dlouhé a šikmé a kříž vždy vysoký.

Jedním z nejlepších klusáků tohoto plemene byl bělouš Greyhound, který v roce 1938 vytvořil rekord, kdy 1 míli zaklusal za 1:55,25 a celých 31 let nebyl tento rekord

fríský kůn

je krásné plemeno vyšlechtěné na severu Holandska
Výška v kohoutku se pohybuje kolem 1,60 m.
Barva:Vraník bez odznaků;nanejvíš je povoleno několik bílých chlupů na čele,nikdy nesmí jít
o ucelený bílý odzna,nikdy nesmí být odznaky na nohách
Zajímavost:Vznešené držení těla Fríse z něj činí ideálního koně pro slavnostní příležitost.
Tito koně byli součástí šestispřeží táhnoucího nizozemský královský kočár při zahajovací
ceremonii Světových jezdeckých her v Haagu v roce 1994.
Frís je schopen tahat těžké náklady v těžkých podmínkách,aniž by pozbyl svoji kondici nebo
ochotu.Používá se také k práci na venkově,chodí v postroji a pro svou pohyblivost a temperament
se velmi cení jako drezurní kůň.Dávno už však pominuly doby,kdy měl výsadní postavení v
pohřebnictví.Dnes se uplatňuje spíše v cirkusové manéži.Od roku 1986 zajišťuje spřežení frísků
rozvážku zboží u Harrodse,významného obchodního domu v Londýně.

ahojík

5. ledna 2011 v 16:12 | vkodlak01

ahojík sbénka jak se máte

co škola.

co by ste chtěli napsat na článek mě vůbec nic nanapadá

nápady viz.koment

tak papa


poradte prosím

4. ledna 2011 v 18:44 | vkodlak01
ahojky sb prosím poradte nejdou mi napsat komentáře.vždycky když dopíšu koment a odešluho a napíšou mi tam:doba platnosti tohoto formuláře vypršela.zkuste jej vyplnit a odeslat znovu(to mi nejde),nebo zkontrolujte,zda máte vesvém prohlížeči zapnuté cookies.poradte

viktoria francés obrázky

4. ledna 2011 v 18:31 | vkodlak01
ahojík sébenka jak pak se máte co škola
tyhle obrázky ona sama nakreslila.

Tajemno & Gothic

bleskovka

2. ledna 2011 v 19:09 | vkodlak01

beru 5

1.ahoj

2.jak se máš

3.jaká je tvoje nejlepší písnička

4.jsi moje sb

5.chceš být mé sb

6.jaký chceš obrázek


jestli jsi moje sbénko tak natu pětku neodpovídej

pro kiáru obrázek vlka za bleskovku

http://www.oblibenec.cz/images/71.jpg

obrázek pro sarafínu za bleskovku

obrázek pro ketu za bleskovku

Sál.jpg

obrázek pro áŇu za bleskovku

Arabové jsou pověstní svým ohnivým temperamentem

obrázek pro lvi werwolfin


doufam že líbí promin lvi werwolfin nevim co tam bylo napsáno

přáníčka pro sbénka

1. ledna 2011 v 19:10 | vkodlak01
ahojky sb tohle jsou přáníčka pro vás

přání pro cassi

Obrázek “http://fc01.deviantart.com/fs8/i/2005/283/c/5/Ravager____detail_of_a_wip_by_rewston.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.

přání pro jane baby


22383852

přání pro pipsinu(422x395, 27Kb)

přání pro sarafínu


(500x700, 52Kb)
přání pro mary

__Werewolf___by_Presea.jpg Werewolf image by TheSilence824

přání pro anesku

­

přání pro harryho

přání pro ketu

přání pro danique

přání pro kiaru


toje přání k novému roku 2011